AD Systems – ny leverandør

Dipl.ing. Houm AS er norsk distributør for AD Systems, et fransk selskap som lager avanserte analyseinstrumenter for drivstoff og smøremidler. Dette er produkter vi er stolte av å kunne representere på det norske markedet.

AD Systems samarbeider med offentlige etater og forskningsavdelinger i petroleumsselskaper for å utvikle og deretter produsere unike  instrumenter som automatiserer manuelle ASTM-metoder. Kundene inkluderer oljeraffinerier, kommersielle laboratorier, drivstoffdistributører, terminaler, smøringsanlegg, OCM-laboratorier, forskningslaboratorier, maritime-, luftfartsselskaper og militære. AD Systems’ stab har samlet 75 års erfaring med produksjon og design av testutstyr for petroleumsindustrien. Leverandøren er et aktivt medlem av American Society for Test and Materials (ASTM®) samt Energy Institute, GFC og BNPé.

AD Systems – CT10 – Korrosjonstester

Ad Systems – DR10 – Deposit Rater

Ad Systems – TO10 – JFTOT Termisk oksidasjons testrigg for flydrivtsoff

AD Systems – ST10 – Stabilitets og kompatibilitettester for bunkerolje

Ad Systems – SP 10 – Smoke point tester