Pål-Richard Nilssen
Kjøleteknikk, ultradypfrysere, blodbankskap
954 24 393 prn@houm.no

Pål-Richard Nilssen