Case: LaserFlow mengdemåler på stort avløpsvannanlegg i Italia

Nosedo avløpsvannanlegg utenfor Milan hadde store problemer med å måle mengden i kanalene. For å løse problemet, ønsket de å teste Teledyne Isco's instrumenter.

Lokasjon
Nosedo Avløpsvannanlegg er byens eldste og en av de største europeiske vannbehandlingsanlegg. Det ligger sør-øst for Milano og stedet dekker et område på 40.000 m2. Anlegget samler avløpsvann fra den sentrale og østlige delen av Milan hvor befolkningen er 1,250,000. Anlegget har en kapasitet på 432,000m3/dag. nosedo-waste-water-treatment-plant_1_imagelarge1Inntaksflyten kan komme opp i 15m3/sekund.

Problem

På grunn av den store mengden avløpsvann hadde anlegget store problemer med å måle mengden med pålitelige instrumenter på grunn av sedimenter i vannet, bunnfall og opphopning av slam. For å måle flow brukte de nedsenkbare doppler-sensorer, men disse krevde stadig ettersyn som bar med seg kostnader.

Løsning

Teledyne Isco i Italia anbefalte LaserFlow som kan måle hastigheter og mengde uten å være i kontakt med vannet.signatureflow

Dette gjøres ved en kombinasjon av laser- og ultralydteknologi. Målingene ble umiddelbart forbedret samtidig som behovet for vedlikehold forsvant, og dermed kostnader knyttet til dette.

Les mer om caset i PDF på engelsk her.

Se vår produktside om LaserFlow og vår kontaktperson her.

laserflow