Hvordan bekjempe Covid-19 samtidig som sikkerheten til laboranten ivaretas?

WHO har publisert retningslinjer for arbeid med Covid-19, hvor man skiller mellom pasienttesting og forskning/vaksineutvikling;

  • For pasienttesting er det tilstrekkelig med Bio Safety Level 2 lab, mens for forskning/vaksineutvikling er det Bio Safety Level 3 lab som gjelder.
  • Sikkerhetsbenkene har standard utførelse, men BSL-3 SKAL kobles til ventilasjon (eller ha 2 eksos HEPA filtre) mens de KAN kobles til ventilasjon i BSL-2
  • En BSL-3 lab SKAL dessuten ha undertrykk for å forhindre spredning av partikler og all utluft skal HEPA filtreres.
Biosafety levels

Biosafety levels

Når vi håndterer biomateriale i forbindelse med Covid-19 er det to ting som gjelder. Først og fremst må vi beskytte laboranten og labmiljøet for mulig spredning og smitte, men noen ganger er det faktisk vel så viktig for forskningen at vi også beskytter prøven som skal analyseres for å unngå krysskontaminasjon og mulige feilkilder.

Hvis man samtidig må håndtere kjemikalier må man ta hensyn til helseeffekten av disse. -Såkalt Volatile Organic Carbons(VOC) er flyktige kjemikalier som absolutt ikke er helsebringende for en laborant over tid og må filtreres bort vha. et karbonfilter, eller ledes ut av rommet via et avtrekk.

Sikkerhetsbenk/LAF-benk – kjært barn har mange navn. I Europa er det i 95% av tilfellene snakk om en klasse II. A2 sikkerhetsbenk i henhold til den europeiske standarden EN 12469. Disse benkene opprettholder en Laminær luftstrøm(LAF) som beskytter laboranten mot innånding av materiale som håndteres i benken.

Mer info om produktet og produktspesialist finner du her