Konsentrasjonsbestemmelse for den høyeste kvaliteten på håndsterilisering

Håndhygiene er det første trinnet for å forhindre infeksjoner. De mest brukte produktene er basert på etanol eller isopropylalkohol (IPA) som aktive ingredienser. Glyserol og hydrogenperoksyd er videre komponenter i formuleringen. Konsentrasjoner på rundt 80% etanol eller 75% IPA anses å være de mest effektive mot bakterier og virus, noe som til og med er anbefalt av WHO.
Måling av tetthet eller brytningsindeks og den resulterende muligheten for å bestemme konsentrasjonen av en ingrediens i binære eller kvasi-binære løsninger gir en rask og enkel metode for å bestemme etanol- eller IPA-innholdet i håndrensere. I kvalitetskontroll er disse to måleteknikkene en rask og enkel måte å kontrollere renheten til innkommende råvarer, kontroll i prosessen med blanding og fortynning og sluttproduktet generelt. For den faktiske fyllingen kan bare en tetthetsmåler brukes til nøyaktig å bestemme fyllingsvolumet ved vekt-til-volumkonvertering.

I denne applikasjonsrapporten diskuteres de forskjellige aspektene, tilgjengelige tilpassede funksjoner og passende instrumentering.