Kontroll av essensielle egenskaper ved fremstilling av doseringsmedisiner i fast form

Faste doseringsformer som granulater, tabletter og kapsler er de mest utbredte på markedet. De forskjellige blandingene av hjelpestoffer og aktive ingredienser krever alltid veldig spesifikke behandlingsparametere for å garantere homogen og pålitelig prosessering.
Dette er enda viktigere ettersom prosesseringstrinnene også påvirker kvaliteten på sluttproduktet og dets effektivitet. For å sikre prosessbarhet og jevn kvalitet, er analyser av partikkelstørrelse, reologiske og pulver-reologiske egenskaper samt overflateareal og tetthet avgjørende.
Last ned applikasjonsrapporten her