Kvalitetskontroll av hostesirup med viskositetsmåling

Hostesirup bruker vanligvis ganske lang tid på å renne ut av flasken og må ikke flyte over skjeen raskt. Den viktigste grunnen til denne adferden er at den sakte skal strømme gjennom fordøyelseskanalen for å belegge overflaten i halsen og ha en beroligende effekt.
Dette målet kan oppnås ved riktig viskositet. Målingen av en hostesirups viskositet med et rotasjonsviskometer for riktig flytoppførsel er perfekt egnet for rask kvalitetskontroll. Lær mer om viskositetsmåling av hostemedisin i denne applikasjonsrapporten