Normer / Standarder

Houm leverer måleinstrumenter og utstyr som oppfyller internasjonale normer og standarder.

Ved spørsmål om produktene, vennligst kontakt salgsansvarlig Jan Schäffer på telefon 22 09 40 71 eller js@houm.no.

 

Norm / Standard Beskrivelse Produsent / Produkt
ASTM C1234* Oil decomposition Anton Paar HPA-S
ASTM D1070 Density –Tetthet/egenvekt Anton Paar DMA 4500 M
ASTM D1209-05 Coulor Hazen Lovibond PCCheckIt
ASTM D1218-02  Refractive Index Anton Paar RXA 
ASTM D1267  RVP – Vapore pressure Eralytics Eravap
ASTM D1280 Refractive index Hydrocarbons Anton Paar RXA
ASTM D1298-99  Density –Tetthet/egenvekt Anton Paar DMA 4500 M
ASTM D1500 Color Lovibond
ASTM D3220*  Salt content in oil.. Petrolab Labcomp 2100
ASTM D3223 Mercury in water Lumex RA915
ASTM D3624 Mercury in paint Lumex RA915
ASTM D4007  Sediment in Oil (BS&W) Hettich Rotanta 460RS
ASTM D4052  Density –Tetthet/egenvekt Anton Paar DMA 4500 M
ASTM D445 Viscosity Anton Paar SVM 3000
ASTM D4928  Water in oil (KF) Mitsubishi CA-200 / CA-31
ASTM D5006    Ice Inhibitor Aviation Anton Paar
ASTM D5191  RVP – Vapore pressure Eralytics Eravap
ASTM D542    Refractive index Anton Paar RXA 
ASTM D6376  RVP – Vapore pressure Eralytics Eravap
ASTM D6377  RVP – Vapore pressure Eralytics Eravap
ASTM D6450 Flashpoint Eralytics Eraflash
ASTM D6751  Viscosity Biodiesel Anton Paar SVM 3000
ASTM D6784 Mercury in gas Lumex RA915
ASTM D7042 Viscosity Anton Paar SVM 3000
ASTM D7094 Flashpoint Eralytics Eraflash
ASTM D7622 Mercury in crude oil Lumex RA915
ASTM D7798 Boiling Range of Petroleum Falcon Calidus
ASTM D93 Flashpoint Eralytics Eraflash
ASTM D93 Flashpoint Eralytics Eraflash
ASTM E203-08 Water in oil (KF) Mitsubishi CA-200 / CA-31
EN 22719 Flashpoint Eralytics Eraflash
EN13016-2 RVP – Vapore pressure Eralytics Eravap
IP 3679 Flashpoint Eralytics Eraflash
IP 386 Water in oil Mitsubishi CA-200 / CA-31
ISO 2719 Flashpoint Eralytics Eraflash
ISO 9377-2 Oil in water Eralytics Eracheck
NAS 1638 Partikkelteller Pamas S4031
NS4020 pH i vann Hanna Instruments
NS4729 Klor i vann Lovibond
NS4734 Oksygen i injeksjonsvann Lovibond
SAE AS 4059 Partikkelteller Pamas S4031
EN 14470-1, EN 14470-2 Gasskap LSS Safetybox
EN 14470-1, EN 14470-2,
EN 61010-1
Kjemikalieskap LSS Safetybox
EN 14470-1, EN 14727 Brannskap LSS Safetybox
ISO 11171 Hydraulic fluid power Pamas