Partikkelkarakterisering er viktig i produksjon av latexhansker

Latekshansker er en av de viktigste sikkerhetsartiklene i disse dager, ikke bare for å beskytte helsepersonell, men også hver og en av oss i løpet av våre daglige rutiner i disse COVID-19 dager.
De må være motstandsdyktige mot mikroorganismer så vel som kjemikalier uten å lempe på følsomhet for nøyaktig arbeid, noe som bare kan oppnås ved riktig karakterisering under produksjonen.
To kritiske parametere for å garantere latekshansker av høy kvalitet er partikkelstørrelsen og zeta-potensialet til latexpartikler i rå-emulsjonen, målt med laserdiffraksjon (instrumenter i PSA-serien) og dynamisk og elektroforetisk lysspredning (Litesizer 500)

Les mer i applikasjonsrapporten