Pre-fylte sprøyter: Undersøk samspillet mellom den indre overflaten av sprøyterøret og medikamentet

Pre-fylte sprøyter brukes som engangsbeholdere med medisiner, for eksempel vaksiner. Dette sikrer enkel og rask forpakning og transport og minimerer risikoen for forurensning med mikroorganismer i stor grad. Innvendig overflatekarakterisering av sprøyter kan benytes til å undersøke og dermed unngå mulig adsorpsjon av molekyler på den indre glassoverflaten, en effekt som reduserer den faktiske medikamentkonsentrasjonen. Med SurPASS 3 er det mulig å analysere sprøytebasismaterialet, kvaliteten på belegget på glass- eller polymersprøyterør samt interaksjonen mellom sprøyteoverflaten og medikamentet. Les mer i applikasjonsrapporten