BTD 300 Elektrostatisk Tordenværdetektor «Early warning»

Modell: BTD 300
Produsent:

 

BTD-300 Thunderstorm Detector er en frittstående sensor som pålitelig oppdager tilstedeværelsen av alle former for lyn i et område på 83 km

Varenummer: 3919-1 Kategorier: ,
Bjørn Cato Solli 2

Bjørn Cato Solli

Luft og miljø
911 95 598
The BTD-300 Thunderstorm Detector is a standalone sensor that reliably detects the presence of all forms of lightning to a range of 83 km. The unique quasi electrostatic operating principle gives the detector a very low false alarm rate and the ability to warn of the risk of overhead lightning.
The ability to reliably detect and range cloud-to-cloud lightning, which is typically much more common than cloud-to-ground strikes, makes the BTD-300 much more sensitive to the presence of storms compared to devices that rely on radio detection. The electrostatic operating principle allows the sensor to warn of the risk of overhead lightning before the first discharge occurs.
Virtually maintenance free in operation, the BTD-300 can either interface directly to an integrated system or be operated using the supplied PC compatible display and logging software. The optional warning relay module allows the sensor to automatically sound alarms whenever a storm approaches.
Detects cloud-to-cloud and cloud-to-ground lightning
83 km detection range
Warns of overhead lightning risk
Meets Federal Aviation Administration (FAA) performance requirements for aerodrome use
Optional direction finder
Highly immune to radio interference
Very low maintenance requirements

BTD-300 Thunderstorm Detector er en frittstående sensor som pålitelig oppdager tilstedeværelsen av alle former for lyn i en rekkevidde på 83 km. Det unike kvasi elektrostatiske driftsprinsippet gir detektoren en veldig lav falsk alarmhastighet og muligheten til å advare om faren for lyn overhead.

Evnen til pålitelig å oppdage og rekke sky-til-sky lyn, som vanligvis er mye mer vanlig enn sky-til-jord-streik, gjør BTD-300 mye mer følsom for tilstedeværelsen av stormer sammenlignet med enheter som er avhengige av radiodeteksjon. Det elektrostatiske driftsprinsippet gjør at sensoren kan advare om faren for lyn overhead før den første utladningen skjer.

BTD-300 er praktisk talt vedlikeholdsfri og kan enten grensesnitt direkte til et integrert system eller betjenes ved hjelp av den medfølgende PC-kompatible programvaren for skjerm og logging. Den valgfrie advarsel-relémodulen gjør at sensoren automatisk kan slå alarm når en storm nærmer seg.

Advarsler om lynrisiko allerede før den første lynutladningen
Svært immun mot radioforstyrrelser, som er den viktigste årsaken til falske alarmer i tradisjonelle frittstående detektorer

 

  • 83 km (45 nm) påvisningsområde overgår de amerikanske FAA-kravene
  • Oppdager sky-til-sky samt svakere, men mer vanlig sky-til-jord lyn
  • Oppdager ladet nedbør
  • Oppfyller FAAs ytelseskrav for bruk av flyplassen
  • Oppfyller EN50536: 2011 + A1: 2012 krav til klasse 1 detektor
  • Oppfyller IEC 62793 ytelseskrav for en klasse A-detektor
  • Valgfri retningsfinner

Specifications

Detects Cloud-to-cloud, cloud-to-ground and intra-cloud lightning discharges
Output Ethernet or Serial data (RS422)
Range 83 km (51 statute miles)
Detection efficiency 95% for single lightning flash (any type)
99% for storm with 2 flashes
99.9% for storm with 3 flashes
For flashes within 56 km
False alarm rate <2%
Range Measurement 0 to 20 km ± 5 km
Error 20 to 83km ± 10 km
Maximum flash rate 120 per minute
Time of flash Nearest 10ms (internal clock)
Measurement principle Passive, quasi-electrostatic. No moving parts
Direction (optional) Reported to nearest degree
Sensor Power 110 to 240 Vac 50-60Hz Universal
Operating Temperature -40°C to 60°C
Operating Humidity 5% – 100% RH
Protection rating IP66
Weight (Sensor Head) 25kg
Certification & Compliance CE Certified
EMC compliance with EN61326-1997, 1998, 2001
Compliance with EN50536:2011+A1:2012 for a Class 1 detector
Performs in accordance with IEC 62793 for a Class A detector
RoHS and WEEE compliant

Biral Thunderstorm Detector BTD-300 er en frittstående sensor som gir sanntidsregistrering og rekke tordenværsaktiviteter innen 45 nautiske mil (83 km). Sensoren baserer advarsler om tordenvær på påvisning og rekkevidde av lyn i hele deteksjonsområdet, samt tilstedeværelsen av sterke elektriske felt og elektrisk ladet nedbør som forekommer på installasjonsstedet. De sterke elektriske feltene og ladet nedbør gir muligheten til å advare om potensialet for nærliggende lynaktivitet før den første blitsen forekommer, med de påfølgende blitsene som brukes til tordenværsintensitet og nærhetsovervåking.

Lynblink av alle typer (sky-til-bakke, sky til sky og intra-sky) og polariteter oppdages, varierer og logges innen 2 sekunder etter at de er startet. Elektriske feltforstyrrelser assosiert med potensiell tordenværsutvikling gir et varsel etter 5 sekunders overvåking. Slike følsomhet og raske varsler tillater brukeren den største varslingstiden for lokal tordenværsutvikling, med de unike overvåkningsteknikkene som gir en ekstremt lav falsk alarmhastighet.

Betjeningsprinsippet til BTD-300 er basert på å registrere endringer i det atmosfæriske elektriske feltet i frekvensbåndet på 1-47 Hz. Slike lave frekvenser betyr at sensoren er mest følsom overfor sakte varierende elektrostatiske felt assosiert med ladningsoverføring fra lynblink, nærliggende korona (punkt) utladning og den turbulente bevegelsen av sterkt ladet aerosol forbundet med tordenværsaktivitet. I tillegg blir ladning som overføres til antennene ved nedbør analysert og brukt til å avgjøre om skyen har potensial for tordenværsaktivitet. Radioutslipp (både naturlige og menneskeskapte) er assosiert med betydelig høyere frekvenser, så det gir ikke interferens på sensoren. Støy assosiert med strømfordeling (vanligvis 50 eller 60 Hz og overtoner) fjernes ved både analog og digital filtrering.

Områdeinformasjonen fra basissensoren kan suppleres med peiling eller retning hvis den valgfrie Direction Finder-modulen brukes. Retnings-Finder-modulen oppdager elektromagnetiske bølger produsert av lynutladninger i et bånd fra omtrent 3 kHz til 1 MHz. Retningen fra sensor til utladning rapporteres i nærmeste grad i BTD-300 datautdata.

BTD-300 kan konfigureres for enten Ethernet eller RS422 seriell kommunikasjon. Dataene sendes ut som en ASCII-kodet datastreng for enkel integrering med andre databehandlingssystemer. For frittstående bruk leveres en omfattende PC-kompatibel programvare som gir datavisualisering, sensorkontroll og datalogging.

En reléutgangsmodul er tilgjengelig for å tillate direkte bytte av advarselenheter som lydgivere og fyrtårn. Tre reléer er gitt for å dekke sensorens advarsel og varslingsstatus.

BTD 300 Elektrostatisk Tordenværdetektor "Early warning" 4

Under kan du finne nyttige dokumenter for produktet: