Thies GmbH – Wind sensor – small version – Byggautomasjon mekanisk vindsensor

Modell: Wind sensor – small version
Produsent:

 

Produktnummer: 3999 Kategori:
Bjørn Cato Solli 2

Bjørn Cato Solli

Luft og miljø
911 95 598

Enkle og robuste vindmålere med lang levetid og ingen vedlikeholdsbehov. Måler vindretning 360° og vindhastighet opptil 40 m/s.