GMX300 Værstasjon – Temp, RH og Trykk

Modell: MaxiMet GMX300
Produsent:

 

MaxiMet GMX300 kompakt værstasjon for temperatur, fuktighet, trykk, kompass
Utganger RS232, 422, 485 (ASCII), SDI-12, NMEA, MODBUS

Bjørn Cato Solli 2

Bjørn Cato Solli

Luft og miljø
911 95 598

Hva er MaxiMet?
MaxiMet er en avansert kompakt værstasjon designet og produsert av Gill Instruments ved bruk av velprøvd teknologi for å måle meteorologiske og miljømessige parametere til internasjonale standarder.

MaxiMet inneholder alle måleparametrene som oppfyller kravene til brukere i krevende applikasjoner der kostnad, kvalitet og ytelse er avgjørende.

Med funksjoner som vind, nedbør, solstråling, temperatur, fuktighet, trykk, lav effekt ‘Eco Mode’, GPS, kompass, Bluetooth og mange flere, er MaxiMet unik i sin evne til å tilby det største antallet målinger og utgangsprotokollalternativer som gjør det enkelt å installere, enkelt å bruke og uten vedlikehold.

GMX300 Funksjoner

Temperatur, fuktighet, trykk:
Et kombinert instrument montert i tre doble lameller, naturlig aspirerte strålingsskjold uten bevegelige deler. Resultatene har høy ytelse over hver måling over lange perioder.

Hvilke applikasjoner er MaxiMet egnet for?

MaxiMet er værstasjonen valgt for enhver applikasjon av kunder som ønsker en kostnadseffektiv og pålitelig kompakt værstasjon.

Bygg og industrielle kontroller Sikkerhet og miljø
Grønn miljøkontroll, intelligent bygningsstyring, oppvarming ventilasjon og klimaanlegg (HVAC), miljøovervåking, risikoreduksjon, beslutningstaking, planlegging, ressurshåndtering, forurensningskontroll.

Myndigheters lovpålagte forpliktelser
Flomhåndtering, fritidsaktiviteter, sikkerhets- og miljøledelse, parker og fritidsanlegg.

Transport land/sjø/luft
Jernbaner, havner, veier, broer, tunneler, flyplasser, helikopterplasser, indre vannveier.

Kyst onshore og offshore
Generell marin bruk, havner og havner, flomhåndtering, kommersiell og innenlands bruk.

Landbruk oppdrett og forskning
Dyrking og forvaltning av planter og dyr, sprøyting av avlinger, drivhuskontroller, hydrokultur, aquakultur, bioteknologi, skadedyrbekjempelse, automatiserte systemer, prognoser.

Sikkerhetshåndtering
Fornøyelsesparker, stillas, ridesikkerhet, midlertidige installasjoner.

Utdanning skoler og høyskoler
Pedagogiske værstasjoner, grønne energiprosjekter, skoler, universiteter, museer, besøkssenter, kulturelle steder.

Kommersielt ekstremvær
Forsikringsrisikostyring, integrering med gratis teknologi, f.eks. Støv og støy.

Energi Sol/vind/bølge
Stedsprofilering, avkastningsovervåking, prognoser, automatiserte kontroller.

Hovedfordeler
Konsekvente målinger av høy kvalitet
Mål flere parametere med et enkelt instrument
Kostnadseffektiv
Gill bevist kvalitet og pålitelighet
Plug and play
Enkel å bruke programvare
Enkel installasjon
Robust konstruksjon
Ingen bevegelige deler
Null vedlikehold
Tilgang til Gill kundesupport

TEMP, HUMIDITY & PRESSURE

 • Air Pressure / Temperature
 • Relative / Absolute humidity
 • Naturally aspirated UV stable radiation shield
 • Protection against wind-blown precipitation/dust

 

PARAMETERS

 • Temperature °C/°F/°K
 • Relative humidity % Rh, g/m3, g/kg
 • Barometric pressure hPa, bar, mm Hg
 • Wet bulb temperature °C/°F/°K
 • Angle of tilt
 • Absolute humidity g/m3
 • Air density kg/m3
 • Outputs RS232, 422, 485 (ASCII), SDI-12, NMEA, MODBUS

Under kan du finne nyttige dokumenter for produktet: