GMX501 Værstasjon – Vind, Temp, RH, Trykk og Solstråling

Modell: MaxiMet GMX501
Produsent:

 

MaxiMet GMX501 kompakt værstasjon for temperatur, fuktighet, vind, trykk, solstråling og kompass
Utganger RS232, 422, 485 (ASCII), SDI-12, NMEA, MODBUS

SKU: 3913 Categories: ,
Bjørn Cato Solli 4

Bjørn Cato Solli

Luft og miljø
911 95 598

Hva er MaxiMet?
MaxiMet er en avansert kompakt værstasjon designet og produsert av Gill Instruments ved bruk av velprøvd teknologi for å måle meteorologiske og miljømessige parametere til internasjonale standarder.

MaxiMet inneholder alle måleparametrene som oppfyller kravene til brukere i krevende applikasjoner der kostnad, kvalitet og ytelse er avgjørende.

Med funksjoner som vind, nedbør, solstråling, temperatur, fuktighet, trykk, lav effekt ‘Eco Mode’, GPS, kompass, Bluetooth og mange flere, er MaxiMet unik i sin evne til å tilby det største antallet målinger og utgangsprotokollalternativer som gjør det enkelt å installere, enkelt å bruke og uten vedlikehold.

GMX501 Funksjoner

Temperatur, fuktighet, trykk:
Et kombinert instrument montert i tre doble lameller, naturlig aspirerte strålingsskjold uten bevegelige deler. Resultatene har høy ytelse over hver måling over lange perioder.

Solstråling:
En integrert solstrålesensor / pyranometer. Dette svært nøyaktige instrumentet bruker en termisk sensor montert på basen og beskyttet av en enkelt glasskuppel for å registrere lysmengden i watt per meter2. Den brukes mye i agro-meteorologiske applikasjoner og for å overvåke ytelsen til solcellepaneler.

Vind:
Vindhastighets- og retningsmålinger blir gitt via en ultralydssensor, og tillegg av et elektronisk kompass gir tilsynelatende vindmålinger. Gjennomsnittlig hastighet og retning sammen med WMO-gjennomsnitt og vinddata er også gitt. Legg til GPS (valgfritt) til
gir ekte vind og andre funksjoner.

Hvilke applikasjoner er MaxiMet egnet for?

MaxiMet er værstasjonen valgt for enhver applikasjon av kunder som ønsker en kostnadseffektiv og pålitelig kompakt værstasjon.

Bygg og industrielle kontroller Sikkerhet og miljø
Grønn miljøkontroll, intelligent bygningsstyring, oppvarming ventilasjon og klimaanlegg (HVAC), miljøovervåking, risikoreduksjon, beslutningstaking, planlegging, ressurshåndtering, forurensningskontroll.

Myndigheters lovpålagte forpliktelser
Flomhåndtering, fritidsaktiviteter, sikkerhets- og miljøledelse, parker og fritidsanlegg.

Transport land/sjø/luft
Jernbaner, havner, veier, broer, tunneler, flyplasser, helikopterplasser, indre vannveier.

Kyst onshore og offshore
Generell marin bruk, havner og havner, flomhåndtering, kommersiell og innenlands bruk.

Landbruk oppdrett og forskning
Dyrking og forvaltning av planter og dyr, sprøyting av avlinger, drivhuskontroller, hydrokultur, aquakultur, bioteknologi, skadedyrbekjempelse, automatiserte systemer, prognoser.

Sikkerhetshåndtering
Fornøyelsesparker, stillas, ridesikkerhet, midlertidige installasjoner.

Utdanning skoler og høyskoler
Pedagogiske værstasjoner, grønne energiprosjekter, skoler, universiteter, museer, besøkssenter, kulturelle steder.

Kommersielt ekstremvær
Forsikringsrisikostyring, integrering med gratis teknologi, f.eks. Støv og støy.

Energi Sol/vind/bølge
Stedsprofilering, avkastningsovervåking, prognoser, automatiserte kontroller.

Hovedfordeler
Konsekvente målinger av høy kvalitet
Mål flere parametere med et enkelt instrument
Kostnadseffektiv
Gill bevist kvalitet og pålitelighet
Plug and play
Enkel å bruke programvare
Enkel installasjon
Robust konstruksjon
Ingen bevegelige deler
Null vedlikehold
Tilgang til Gill kundesupport

TEMP, HUMIDITY & PRESSURE

 • Air Pressure / Temperature
 • Relative / Absolute humidity
 • Naturally aspirated UV stable radiation shield
 • Protection against wind-blown precipitation/dust

 

SOLAR RADIATION

 • Complies with ISO 9060 and WMO Guidelines
 • Output in watts per metre2
 • 180° hemispherical field of view
 • Records sunshine hours
 • Integrated Hukseflux LP02 pyranometer
 • Glass dome

 

WIND

 • Wind speed & direction
 • Apparent and true wind (with GPS)
 • WMO wind averages and gust
 • Compass
 • GPS (optional) gives height above sea level, latitude and longitude

 

GPS (OPTION)

 • Height above sea level m
 • Sunrise/sunset
 • Position of the sun
 • Twilight MSL pressure

 

PARAMETERS

 • Solar radiation w/m2
 • Sunshine hours hrs
 • Temperature °C/°F/°K
 • Relative humidity % Rh, g/m3, g/k
 • Barometric pressure hPa, bar, mm Hg
 • Wet bulb temperature °C/°F/°K
 • Absolute humidity g/m3
 • Air density kg/m3
 • Wind speed m/s, km/hr, mph, kts, ft/min
 • Wind direction °
 • Angle of tilt
 • Wind chill °C/°F/°K
 • True/apparent wind
 • Outputs RS232,422, 485, SDI-12, NMEA, MODBUS

GMX501 Værstasjon - Vind, Temp, RH, Trykk og Solstråling 6

Under kan du finne nyttige dokumenter for produktet: