ATi – Chlornet – Bærbar klorovervåking

Modell: ChlorNet
Produsent:

 

ChlorNet gir bærbare, nøyaktige, pålitelige og sanntids klordata, og hjelper vannselskaper med å forbedre vannkvaliteten til kunden.

 • Bærbar, online klorovervåking for vann distribusjonsnettverk
 • Installasjon på minutter

Espen Rolfsen 1

Espen Rolfsen

Salgssjef
468 01 234

ATis ChlorNet er den første kontinuerlig batteridrevne, bærbare klormonitoren som gir samme måleytelse som den tradisjonelle faste monitoren, uten kompromiss med målingen.

ChlorNet er bevist å gi nøyaktige, pålitelige og sanntidsdata, og hjelper vannselskaper med å forbedre vannkvaliteten før den kommer til kunden. Den robuste, vanntette monitoren gjør at endringer i klornivåer kan overvåkes kontinuerlig, samtidig som den blir varslet om eventuelle problemer med en alarm. Når det brukes sammen med et modem og en nettportal, kan ChlorNet deretter geolokalisere en hendelse, som indikerer i hvilken del av nettverket den finner sted. ChlorNet bruker det samme fotavtrykket som vår markedsledende faste klormonitor, og er en laveffekts miniversjon som gir utmerkede, uovertrufne resultater.

Vår spesialistkunnskap innen nettverksovervåking gjør at vi kan lede an innen bærbar, online overvåking og ta en allerede utprøvd, bransjeledende sensor og gjøre den om til noe genuint unikt. Utprøvd og pålitelig klorsensorteknologi, kombinert med vår uovertrufne kunnskap på dette feltet, sikrer muligheten til å generere nøyaktige og pålitelige data, gang etter gang.

Egenskaper

 • Kompakt og enkel å installere.
 • Muliggjør klorovervåking i distribusjonsnettet.
 • Muliggjør enkel klorovervåking etter kundehenvendelser om dårlig vann kvalitet.
 • Utstyr kan lett flyttes rundt på forskjellige steder.
 • Reservedeler er lett tilgjengelige og deler er utskiftbare, noe som gir god pålitelighet.

Detaljer

 • Skjermens størrelse er tilpasset vanntett boks
 • Eksisterende sensor benyttet i vanntett hus
 • Bruker en mobil datalogger for å overføre data til en kundespesifisert nettportal
 • Data kan logges på stedet med separat logger for manuell nedlasting
 • Utstyr kan installeres på minutter

Applikasjoner

ChlorNet Portable Chlorine Monitor er tilgjengelig for følgende applikasjoner:

 • Drikkevann
 • Distrubisjonsnett