Sigrist – ColorPlus 2 – Fargemåler, vann

Modell: ColorPlus 2
Produsent:

 

Online fargetallsmåler som måler opptil 3 forskjellige bølgelengder.

Avhengig av konfigurasjonen tillater den å måle DOC (UV-absorpsjon), farge (Hazen) og for å kompensere turbiditeten. Betjening utføres intuitivt ved bruk av det intelligente kontrollsystemet SICON via berøringsskjermteknologi og fargeskjerm

SKU: 3867 Categories: ,
Espen Rolfsen 2

Espen Rolfsen

Materialteknologi, vann og miljø
468 01 234

Den nye fargetallsmåleren er en videreutvikling av den tidligere modellen. Måleren er spesialdesignet for å måle farge i vann. Fordeler med dette instrumentet er:

  • Kan måle både fargetall og UV-absorpsjon
  • Automatisk kompensering for turbiditet og begroing av målecelle
  • To-strålesystem gir minimal drift av måleverdien
  • Lite vedlikehold

Sigrist fotometre har et målesystem med dobbel stråle fra lyskilden. En lysstråle passerer gjennom prøven og videre til detektoren. Den andre er en referansestråle som går rett til detektoren. Detektoren vil dermed vekselvis måle prøve, referanse og nullverdi. Slik elimineres automatisk feilkilder som forandringer i temperatur, aldring av komponenter og andre fluktasjoner i optikk og elektronikk. Fotometeret har derfor en langvarig driftsstabilitet og krever lite vedlikehold.

Fargetallsmåleren vil være konfigurert for å gi verdien for sann farge samt totalfargen (kompensert for turbiditet). Displayet vil kunne vise både totalfargen målt ved 410 nm og turbiditet målt ved 650 nm (Dette er ikke turbiditet etter standarden ISO 7027). Alternativt kan man bestemme sann farge, som er differansen mellom verdiene målt ved 650 nm og 410 nm.

Instrumentet kan også settes opp til å måle DOC/UV-absorpsjon i tillegg til fargetall. Dette måles ved absorpsjon av UV-lys med bølgelengde 245 nm ved bruk av en avansert kontroller Sirel SMD, som har 3 stk 4-20 mA utganger. Flowcellen leveres med system for automatisk kompensering av begroing i målecellen. Instrumentet leveres i to ulike versjoner, enten for måling i en bypass, eller for måling direkte på røret.

ColorPlus 2 kan også leveres i Ex versjon med ATEX sertifikat, og er dermed egnet for bl a. petrokjemisk industri.