Lovibond – SensoDirect 150 – Håndholdt multiinstrument for vanntesting

Modell: SensoDirect 150
Produsent:

 

Håndholdt instrument med flere parametere for bestemmelse av oppløst oksygen (O2), O2-konsentrasjon, konduktivitet, TDS, pH og ORP.

Espen Rolfsen 1

Espen Rolfsen

Materialteknologi, vann og miljø
468 01 234

Håndholdt instrument for vanntesting, finnes i flere sett med forskjellig antall sensor.

Bruksområder:

  • Varmtvannsanlegg
  • Kjølevann
  • Drikkevannsbehandling
  • Basseng kontroll og behandling
  • Avløpsvannbehandling