Sigrist – Aquascat – Online turbidimeter, prosess

Modell: Aquascat
Produsent:

 

Online turbidimeter i fritt fallende vannstrøm.

Måler turbiditet i vann i henhold til IEC 27027 i en fritt fallende vannstrøm. Denne kontaktløse designen eliminerer vindusfoliering og minimerer service som er spesielt av betydning med

  • Versjon HT: for høy turbiditet. Kalibreringskontrollen utføres med en kalibreringsenhet som har en glassreferanse som skal monteres når kontrollen utføres.
  • Versjon A: Auto kalibreres og minimerer service og vedlikehold.

 

Espen Rolfsen 2

Espen Rolfsen

Materialteknologi, vann og miljø
468 01 234

Sigrist Aquascat er en videreutvikling av tidligere modell WTM 500. Denne nye modellen kan leveres i tre forskjellige utgaver som er egnet til hvert sitt bruksområde.

Aquascat WTM:

WTM har en fritt fallende vannsøyle tilsvarende WTM 500, men er enda mer vedlikeholdsfri. Det finnes ikke lenger noen oppsamlingsbeholder for vannet som trenger rengjøring. Oppløsningen er 0,001 FNU 8 fritt konfigurerbare måleområder opp til 4000FNU Kan leveres med eller uten automatisk kalibrering. Manuell kalibrering gjøres ved at en glasstav med kjent FNU verdi settes inn i instrumentet. Anvendes for å måle det reneste vannet.,

Aquascat HT:

Denne har samme fritt fallende vannsøyle. 8 fritt konfigurerbare måleområder opp til 4000FNU Oppløsning 0,1 FNU Manuell kalibrering. Bruksområde er måling på råvann.

Aquascat P:

Denne modellen har en lukket flowcelle. Det muliggjør måling under trykk opp til 6 bar. Dette for enklere å gi korrekt måling på grunn av gass som dannes i vannet hvis når vann under trykk gjøres trykkløst. Måleområde er 100 FNU Oppløsning 0,001 FNU Manuell kalibrering ved innsetting av en glasstandard.