Hydrolab – HL-4 – OTT Hydrolab HL-4

Modell: HL-4
Produsent:

 

Hydrolab HL4 er neste generasjon multiparameter vannkvalitetssonde from OTT Hydromet.

 

Espen Rolfsen 3

Espen Rolfsen

Salgssjef
468 01 234

Hydrolab HL4 er neste generasjon multiparameter vannkvalitetssonde fra OTT Hydromet.

Den kan brukes sammen med Hydrolab Surveyor HL håndholdt display eller som frittstående logger.

Parametre som kan måles:

  • Temperatur
  • Ledningsevne
  • Dybde
  • pH
  • Oppløst oksygen (optisk)
  • Turbiditet
  • ORP
  • Klorofyll a
  • Blå-grønne alger
  • Rhodamine

Den har temperatursensor og  plass til syv eksterne sensorer pluss dybde og ORP.

Man kan bruke følgende protokoller for å kommunisere med sonden: USB, SDI-12, RS232, RS485, eller TTY.

Dybde inntil 200 meter.