Membrapure – UniTOC – TOC-analysator, online

Modell: UniTOC
Produsent:

 

Espen Rolfsen 2

Espen Rolfsen

Materialteknologi, vann og miljø
468 01 234

Ved å introdusere uniTOC – prosess og uniTOC – online instrumenter membraPure presenterer 2 førsteklasses systemer for online bestemmelse av TOC innhold av rent og ultra rent vann. Instrumentene tillater målinger på to forskjellige punkter innenfor en distribusjonslinje under løpeprosessen.

UniTOC-instrumentene har en kompakt design, og de oppfyller alle internasjonale standarder.

UniTOC-linjen opererer nesten uten vedlikehold, noe som gjør det mulig å bestemme online TOC under optimale forhold i mange forskjellige bruksområder som farmasøytisk industri, mikroelektronikk, kjemisk industri samt produksjon og overvåking av drikkevann.

For farmasøytisk bruk tillater modellen uniTOC – prosessen f.eks. standard egnethetstest i henhold til USP/Ph.Eur. og er i samsvar med CFR 21part 11.

UniTOC-analysatorene oksiderer de organiske forbindelsene ved hjelp av en UV-lampe med høy energi og lav spenning, og det resulterende karbondioksidet detekteres og måles av CO2-selektive NDIR-celler.

En intern datamaskin med berøringsskjerm styrer instrumentet og registrerer alle parametere. Datautveksling oppnås ved hjelp av USB-grensesnitt for digitale og analoge data, som kan integreres i eksisterende nettarbeid.

Begge instrumentene kan konfigureres for reagensfri drift, som kan påføres vann med lavt kalsiumkarbonatinnhold og vann som inneholder organiske stoffer under < 2000 ppb.

Kvalifisering av systemene utføres i henhold til IQ, OQ und PQ prosedyrer.