Advanced Sensors – EX400 – SIDESTRØM OLJE/PARTIKKEL I VANNANALYSATOR (Videomikroskopi + Spektralanalyse)

Modell: EX 400
Produsent:

 

EX-400 er en sidestrømsenhet som bruker videomikroskopi for å måle konsentrasjoner av olje i vann, Total Suspended Solids (TSS), oljedråpestørrelse og gassboblestørrelse, samtidig som den drar fordel av patentert selvrensende teknologi for å unngå begroing fra påvirker dataene som samles inn.

Jannik Schäffer 1

Jannik Schäffer

Petroleum, offshore og prosess
922 13 272

Advanced Sensors type dekteksjoner

EGENSKAPER

 • Patentert ultralyd rengjøring
 • Videomikroskopimåling
 • Periodisk homogenisering av prøven
 • Eksempel på tilgangspunkt
 • Ulike mikroskopiske måleområder kan konfigureres
 • Repeterbarhet av målinger ±4 % av fullt skalaområde
 • Informasjon om partikkel- og dråpestørrelse, f.eks. Dv10-, Dv50- og Dv90-data
 • Umiddelbare resultater på skjermen
 • Fjernstyring og diagnostikk
 • Enkel å installere (ingen prøvekondisjonering nødvendig)
 • Flere kommunikasjonsalternativer – 4-20mA, HART, Modbus, Extended Ethernet
 • Data- og bildelagring på analysator i opptil 120 dager
 • Automatisk generering av PDF-rapporter
 • Turbiditetsdeteksjon gjør det mulig for brukeren å identifisere prosessforstyrrelser

FORDELER

 • Lett å bruke
 • Evne til å måle og skille mellom olje, faste stoffer og gasspartikler
 • Lave eierkostnader (COO) uten rutinemessig vedlikehold
 • Ingen forringelse av signal eller rekalibrering er nødvendig
 • Sidestrømsformat tilbyr lokalisert prøvekontroll
 • Prøvepunkt letter laboratoriekorrelasjon
 • Fjernkontroll og overvåking (egnet for ubemannede lokasjoner og ekstern prosessovervåking)