Anton Paar – Beer Monitor – Inline kvalitetskontroll av alkohol, CO2 og sukkerparametere

Modell: Beer Monitor
Produsent:

 

Inline Beer Monitor, for kontinuerlig kvalitetskontroll av øl, mineralvann og Hard Seltzer i produksjonslinjen før tapping. Måler alkoholinnhold,  sukkerinnhold (Real extract og Original extract), og CO2-nivå. 

Jannik Schäffer 1

Jannik Schäffer

Petroleum, offshore og prosess
922 13 272

Beer Monitor 5500 

Densitometer i kombinasjon med ultralyd og en CO2 sensor som baserer seg på trykk og temperatur (Volume expansion metoden) 

  • Lavt vedlikeholdsnivå 
  • Produktspesifikke metoder(Øl, mineralvann, Hard Seltzer) 

 Beer Monitor 5600 

Samme som Beer Monitor 5500, men vedlikeholdsfri CO2 sensor: 

 Densitometer i kombinasjon med ultralyd og en optisk CO2 sensor. 

  • Vedlikeholdsfrie sensorer
  • Produktspesifikke metoder(Øl, mineralvann, Hard Seltzer)
  • Egnet for hygieniske applikasjoner 

En typisk produksjonslinje for Hard Seltzer kan se slik ut. Den prikkede linjen illustrerer bryggeprosessen for sukker med Anton Paar målepunkter og den stiplede linjen illustrerer import av ekstern alkohol, før miksing, tilsetning av smak, karbonering og til slutt tapping.

Anton Paar - Beer Monitor - Inline kvalitetskontroll av alkohol, CO2 og sukkerparametere 3

Beer Monitor 5500 & Beer Monitor 5600
Real extract 
Range 0 °Plato to 12 °Plato
Original extract
Range 0 °Plato to 35 °Plato
Real extract
Accuracy Extract/sugar: 0.02 °Plato
Original extract
Accuracy Extract/sugar: 0.04 °Plato
CO2 concentration
Range 0 Volumes to 6 Volumes
0 g/L to 12 g/L
Accuracy 0.025 Vol. (0.05 g/L)
Alcohol
Range 0 %w/w to 12 %w/w (%weight/weight)
0 %v/v to 15 %v/v (%volume/volume at 20 °C)
Accuracy 0.02 %v/v
Measuring temperature -3 °C to +25 °C

Under kan du finne nyttige dokumenter for produktet: