Anton Paar – PMA 5 – Pensky Martens flammepunktsmåler

Modell: PMA 5
Produsent:

 

Anton Paar PMA 5 er en automatisk flammepunktsmåler til destillater som fyringsolje og parafin, men kan også benyttes for biodiesel og biodiesel-blandinger.

SKU: 10162 Category:
Jannik Schäffer

Jannik Schäffer

Petroleum, offshore og prosess
922 13 272

Anton Paars PMA 5 er en automatisk flammepunktsmåler iht. Pensky martens metoden som måler den laveste temperaturen hvor dieseldamp antenner. Instrumentet benyttes bla. til destillater som fyringsolje og parafin, men kan også benyttes for biodiesel og biodiesel-blandinger.

Noen fordeler ved dette instrumentet:
-Integrert automatisert brannslukningssystem (Krever N2 eller CO2)
-Sensorhodet er en integrert løsning som svinges på plass med én hånd for enkel operasjon.
-Instrumentet har et stort minne og mulighet for direkteopplastning til et lokalt LIMS-system

Metoder: ASTM D93 A+B+C, ISO 2719 A+B+C, JIS K 2265-3 A+B, IP 34 A+B, GOST R EN ISO 2719

Ved å bestemme flammepunkt kan du optimalisere den termiske sikkerheten oppførselen og ytelsen til batteriene. Hvis produktets termiske sikkerhetsatferd er en viktig del av forskningen din, må du måle flammepunktet for å få verdifull informasjon om:

  • Bestemme den termiske sikkerheten til litium-ion-batteriene dine.
  • Garantere den konsistente kvaliteten på produktene dine, støttet av keramisk belagt elektrisk tenning og optimalisert kjøleteknologi for tids- og kostbesparelse.

Resulterer i optimalisering av termisk sikkerhetsatferd og bedre batteriytelse i forbindelse med forskning og utvikling av dine batterimaterialer.

Normer og standarder , , ,