Anton Paar – Xsample 530 PMU – Autosampler for fylling av flyktige og viskøse prøver under trykk.

Modell: Xsample 530 PMU
Produsent:

 

Den nye Xsample 530 med Pressure Management Unit(PMU) er kompatibel sammen med Anton Paar Densitometer, Viskosimeter, og refraktometere. Xsample kan håndtere viskøse prøver opptil 36 000mPas vha. fylling under trykk og kan kjøre inntil 71 prøver i 12mL prøveglass.

SKU: 12147 Category:
Jannik Schäffer

Jannik Schäffer

Petroleum, offshore og prosess
922 13 272

Den nye Xsample 530 med Pressure Management Unit(PMU) er kompatibel sammen med Anton Paar Densitometer, Viskosimeter, og refraktometere. Xsample kan håndtere viskøse prøver opptil 36 000mPas vha. fylling under trykk og kan kjøre inntil 71 prøver i 12mL prøveglass.

Magasinet kan enkelt løftes av og transporteres til der hvor laboranten ønsker å fylle den.

En annen fordel ved Xsample 530 er funksjonen for automatisk vasking. -Tre forskjellige vaskemidler kan kobles til systemet + tørking, slik at man også har forutsetninger for å vaske krevende og viskøse oljeprøver.

Xsample støtter en kombinasjon av fylleprinsipper avhengig av prøve og applikasjon. Det betyr at en stempelpumpe legger på et rolig trykk for å dytte prøven inn i målecellen. Dersom instrumentet merker at dette tar for lang tid, så vil den interne pumpen i instrumentet aktiveres og bistå med fyllingen. I spesielle tilfeller hvor det er snakk om høyviskøse prøver, så har man også mulighet for å legge på ekstern trykkluft inntil 2 bar, for å bistå med fyllingen og hindre utfelling av gass. Dette har operatøren i så fall anledning til å velge, om trykket skal komme fra instrument eller ekstern kilde, alternativt om instrumentet skal få lov til å styre dette selv.