Sigrist – Oilguard 2 W – Olje i vann monitor

Modell: Oilguard 2 W
Produsent:

 

OilGuard 2 W er en videreutvikling av søsterinstrumentet AquaScat som er et referanseinstrument i vannindustrien på turbiditet. OilGuard har det samme unike måleprinsippet som vha. UV-fluorescens detekterer ulike oljestrukturer i vann. Den spesielle målecellen gjør at vann aldri kan komme i kontakt med detektoren og dette gir instrumentet suverene fordeler med tanke på stabilitet, drift og vedlikehold.

Produktnr: 10566 Kategorier: , ,
Jannik Schäffer 1

Jannik Schäffer

Petroleum, offshore og prosess
922 13 272

OilGuard 2 W sørger for at du har full kontroll på oljeinnholdet i vannet ditt, døgnet rundt. Instrumentet kan i tillegg benyttes i prosessanlegg for tidlig varsling om eventuelle lekkasjer til andre kritiske deler av systemet. Typiske applikasjoner vil man finne i vannrenseanlegg, overvåkning av råvann, oljespor i overflatevann, vann fra industrianlegg og kraftstasjoner etc. Sigrist Oilguard 2 W er et godt hjelpemiddel for å overvåke mengden olje i vannet.