ICU Scandinavia – Boomerang – temperaturlogger

Modell: Boomerang
Produsent:

 

Boomerangs automatiske temperaturloggingssystem gir deg et enkelt og fleksibelt overvåkningssystem av miljøet i instrumentene dine. Full kontroll 24/7, med historiske data og alarm ved avvik.

Kenneth Braathen 1

Kenneth Braathen

Kjøleteknikk, ultradypfrysere, blodbankskap
940 01 881

Med Boomerang automatiske temperaturloggingssystem kan du enkelt overvåke og kvalitetssikre laboratoriet ditt.

Boomerang temperaturovervåkning samler automatisk informasjon om temperaturer i f.eks. kjøleskap og frysere, rugemaskiner og varmeovner, og varsler umiddelbart når de angitte grenseverdiene overskrides og hjelper deg med å ha full kontroll på miljøet i instrumentene dine.

Boomerang er basert på fleksibilitet og tilbyr flere måter å få alarmer på, f.eks. via sms, e-post eller visuelt og akustisk signal.

Med trådløs kommunikasjon kan du sentralisere overvåkingen uansett hvor mange målepunkter eller laboratorium systemet omfatter.

Boomerang lagrer alle måledata og har innebygde sikkerhetskopieringsprosedyrer. Det er mulig å få rapporter om historiske data i forskjellige formater når som helst, f.eks. i Excel.

Temperaturloggeren kan måle og logge, i tillegg til temperaturer, fuktighet (RH), karbondioksid (CO2), trykk, partikler i luften og mange andre parametere.

Boomerang hjelper deg med å kvalitetssikre laboratoriet ditt ved å tilby en rekke fordeler:

  • Sparer tid
  • Kontinuerlige og pålitelige målinger
  • Kontroll 24/7
  • Alarm i tilfelle avvik
  • Automatisk dokumentasjon og sporbarhet
  • Brukervennlig håndtering

Under kan du finne nyttige dokumenter for produktet:

Dokumentasjon