Nittoseiko Analytech – AQF-2100H CIC

Modell: AQF-2100H CIC
Produsent:

 

Forbrenningsovn kombindert med IC-analyse. Automatisk analyse av miljøgifter som Fluor og Bromerte Flammehemmere gjøres enkelt i dette instrumentet. Totalt ukjente prøver kan analyseres med samme program. Intern standard ikke nørdvendig. Autosampler med 40 prøveholdere.  CIC (Combustion Ion Chromatography)

Glenn Müller 2

Glenn Müller

Materialteknologi, batteri
472 65 939

AQF-2100H benytter Pyrohydrolyse for å separere Svovel, Klor, Fluor, Brom og Jod fra de fleste prøvematrikser.
Selve analysen utføres med ionekromatograf.
Meget robust og brukervennlig system med ett program som kan brukes på alle typer prøver.
Stort måleområde fra lav ppm til virkelig høye konsentrasjoner. Prøvemengde opp til 150 mg kan analyseres.

Eksempler på applikasjoner: 

  • Plastavfall, gummi og polymer 
  • Tekstiler
  • Elektronikk og loddetinn
  • Gruver og keramikk
  • Miljøprøver
  • Batterier og brenseceller
  • Drivstoff, smøreolje og LPG
  • Avfallsforbrenning
  • Avløpsvann 

Nittoseiko Analytech (tidligere Mitsubishi) har spesialisert seg på elementanalysatorer og systemer som er Ideelle for analyse av litiumion-battericeller. Et stort utvalg av oppsetts-alternativer finnes og de vil designes og velges etter kundens behov for temperatur og materialer. Disse instrumentene er brukervennlige og med svært nøyaktig forbrenningsprosess.

Normer og standarder , , ,