AD Systems – CT10 – Korrosjonstester

Automatisk korrosjonsbestemmelse for stålprøver ved hjelp av bildeanalyse, ihht. NACE TM0172 og ASTM D665.
Instrumentet eliminerer manuell vurdering.

Les mer