Ad Systems – DR10 – Deposit Rater

Automatisk Deposit Rater  for JFTOT måler tykkelse på belegget med ITR. Instrumentet er «referee method» i ASTM D3241 og Def Stan 91-91.
Instrumentet eliminerer manuell vurdering basert på fargeskala. Kan kobles sammen med TO10 for å sikre sporbarhet i analysen.

Les mer