AD Systems – DT100DL – Dispersancy tester motorolje

Modell: DT100DL
Produsent: AD Systems

 

Helautomatisk RVP-bad ihht. ASTM D323 med to bomber og kondisjonering for en tredje.

Jan Schäffer 2

Jan Schäffer

Petroleum, offshore og reologi
930 66 866

Kravet til overvåking av oljetilstand i maskiner blir stadig viktigere når vedlikeholdskostnadene øker og produksjonskapasiteten og utstyrets ytelse blir maksimert.

En av de viktigste funksjonene til et smøremiddel er å holde en forbrenningsmotors mekaniske deler rene. Renholdet av de mekaniske delene forbedres ved tilsetningsstoffer som «detergency» og «dispersancy» (DD) additiver i motoroljen.

«Dispersancy» er egenskapen som gjør det mulig for oljen å suspendere og føre bort «forurensninger» fra forskjellige kilder som sot fra forbrenning, metalliske partikler fra slitasje, korrosjon av mekaniske deler og uoppløselige produkter som følge av aldring av oljen, etc. Dispergeringsmiddel i oljen forhindrer agglomerering og slamdannelse ved å bryte forurensningene. Med riktig formulert olje vil sot forbli homogent suspendert opp til høye konsentrasjonsnivåer. Når sotkonsentrasjonen når en kritisk grense for oljens tilstand, fører et plutselig tap av spredning til hurtig agglomerering og avsetning av sot på maskinoverflatene. Forurensninger som vann og / eller glykol kan raskt slå ut dispergeringsegenskapene uten økning i sotkonsentrasjonen. Overvåking av dieselmotorens tilstand krever økt fokus på å måle både sotkonsentrasjon og dispergeringssevne. I motsetning til å måle sotkonsentrasjon der det finnes mange alternativer, er måling av sotinnhold og dispergeringsytelse en reell utfordring for oljeanalytikeren.

DT100DL fungerer i henhold til ASTM D7899. Instrumentet måler samtidig både sot og dispergering.
Resultatene som rapporteres er en kombinasjon av sotinnhold og dispergeringsevne.

Normer og standarder ASTM D7899