Ad Systems – SP 10 – Smoke point tester

Modell: SP 10
Produsent: AD Systems

 

Automatisk Smoke point tester ihht. ASTM D 1322, eneste automatiske instrument i verden som gjør dette.
Instrumentet eliminerer manuell vurdering.

Varenummer: 10622 Kategori:
Jan Schäffer 1

Jan Schäffer

Petroleum, offshore og reologi
930 66 866

Smoke Point-metoden, i samsvar med ASTM D1322, IP 598, er en av de eldste testmetodene i petroleumsindustrien. Denne testmetoden gir en indikasjon på de relative røykproduserende egenskapene til paraffin og flydrivstoff i en diffusjonsflamme. Røykpunktet er relatert til hydrokarbonsammensetningen til slike brensler.

Generelt, jo mer aromatisk drivstoff, jo mer røyk avgir flammen. Et høyt røykpunkt indikerer et drivstoff med lav røykproduserende tendens. For å utføre røykpunktstesten manuelt krever svært dyktige teknikere med mange års erfaring. I tillegg er den manuelle testen tidkrevende. Den nåværende visuelle vurderingsmetoden som brukes til spesifikasjon, har ulempen med operatørens subjektivitet. Den visuelle målingen av en åpen flamme er en utfordrende øvelse og farlig for laboratoriepersonell. Flammens visuelle rangering varierer fra en operatør til en annen.

SP10 revolusjonerer testing av røykpunkt

Dette unike automatiserte instrumentet bruker et patentert system (License TOTAL RM) basert på et videokamera som måler flammen. Flammebildet er digitalisert. Den dedikerte programvaren bestemmer høyden på flammen når formen tilsvarer den som er beskrevet i testmetoden. Denne spesifikke flammen er den med maksimal høyde uten røykgenerering. SP10 utfører tre bestemmelser av flammehøydene og rapporterer gjennomsnittsverdien i streng overensstemmelse med testmetoden. Resultatene lagres i en intern database og kan skrives ut, overføres til en USB-minnepinne og / eller sendes til en LIMS. Hver test er fullstendig dokumentert og sporbar, noe som er avgjørende for kvalitetsprosedyrer for luftfartsindustrien.

SP10 er et automatisert røykpunktsinstrument som strengt følger testmetoden, samtidig som det eliminerer subjektiviteten som ligger i den manuelle testen og forbedrer repeterbarhet og reproduserbarhet betydelig. I tillegg eliminerer SP10 alle sikkerhetsrisikoer knyttet til visuell observasjon av en åpen flamme.

Testen kan også kjøres uten tilsyn.

Normer og standarder ASTM D1322, ASTM D1655, Def Stan 91-91, IP 598