Ad Systems – SP 10 – Smoke point tester

Automatisk Smoke point tester ihht. ASTM D 1322, eneste automatiske instrument i verden som gjør dette.
Instrumentet eliminerer manuell vurdering.

Les mer