AD Systems – ST10 – Stabilitets og kompatibilitettester for bunkerolje

Portabelt og helautomatisk instrument for testing av stabilitet og blandbarhet i bunkeroljer for skip ihht. ASTM D4740.
Instrumentet eliminerer manuell vurdering.

Les mer