CTS – T-serien – Temperatur- og klimaskap gulvmodeller

T – serien frittstående er tiltenkt der det stilles høye krav til repeterbare testresultater. Temperaturkammer / temperatursyklingskammer for materialtesting under vekslende temperaturer, temperatursykling.

Les mer