CTS – T-serien – Temperaturskap benkmodel

T – serien benkmodeller er et godt alternativ der det stilles høye krav til repeterbare testresultater. Dette er våre minste temperaturkammere for materialtesting under vekslende temperaturer, temperatursykling.

Les mer