CTS TS- og CS-serien – Temperatur eller klimatisk stresstestkammer.

Modell: TS- og CS-serien
Produsent: CTS

 

TS-serien er tiltenkt høye krav til repeterbare testresultater.
CS-serien er et godt alternativ når det stilles høye krav til repeterbare testresultater med fuktighetsstyring.

Varenummer: 11310 Kategori:
Pascal Mørch 1

Pascal Mørch

Daglig leder. Medisin
977 29 712

TS-serien er tiltenkt høye krav til repeterbare testresultater.
Denne serien har temperaturendringskammer for belastningsscreening og materialtesting under vekslende temperaturer (temperatursykling) med RASK temperaturendringshastighet / temperaturgradient.
TS-serien kommer i størrelsene: 100, 200, 350, 600, 1.000 og 1.500 liter
med temperaturområde -40ºC…+180ºC og -70ºC…+180ºC.

CS-serien er et godt alternativ når det stilles høye krav til repeterbare testresultater med fuktighetsstyring.
Klimaendringskammer for belastningsscreening og materialtesting under vekslende temperaturer (temperatursykling) med RASK temperaturendringshastighet / temperaturgradient.
TS-serien kommer i størrelsene: 100, 200, 350, 600, 1.000 og 1.500 liter
med temperaturområde -40ºC…+180ºC og -70ºC…+180ºC.
Fuktighetsområde +10 til +98 % RH.
Duggpunktsområde I: +7 til +94ºC, Duggpunktsområde II: -10 til +7ºC

Type TS- / CS- -70/100-5 -40/200-5 -40/350-5 -40/600-5 -40/1000-5 -40/1500-5
-70/200-5 -70/350-5 -70/600-5 -70/1000-5 -70/1500-5
Størrelse liter 100 200 350 600 1000 1500
Innvendig mål i mm (ca) høyde 500 750 750 850 900 900
bredde 500 650 650 850 1000 1000
dybde 400 400 720 830 1100 1600
Utvendig mål i mm (ca) høyde 1630 1800 1800 1900 1950 1950
bredde 770 920 920 1120 1270 1270
dybde 860 1345 1665 1875 2245 2745
 

Temperaturtester

Temperaturområde i °C TS -40/…, CS -40/… -70/180 -40/180 -40/180 -40/180 -40/180 -40/180
TS -70/…, CS -70/… -70/180 -70/180 -70/180 -70/180 -70/180
Temp. Endringshastighetskjøling i
henhold til IEC 60068-3-5 i K/min
TS -40/…, CS -40/… 8 5 5 6 5 5
TS -70/…, CS -70/… 5 5 7 5 5
Temp. Endringshastighet Oppvarming
i henhold til IEC 60068-3-5 i K/min
TS -40/…, CS -40/… 6 8 8 6 6 5
TS -70/…, CS -70/… 8 8 6 6 5
maks. Termisk belastning
ved +20 °C i W
TS -40/…, CS -40/… 3500 3500 3500 4500 5200 5000
TS -70/…, CS -70/… 3500 3500 5000 5200 5500
Temperatursvingninger i K ≤± 0,3 ≤± 0,3 ≤± 0,3 ≤± 0,3 ≤± 0,3 ≤± 0,3
 

Klimatester

Temperaturområde i °C CS -40/…, CS -70/… +10 to +95 +10 to +95 +10 to +95 +10 to +95 +10 to +95 +10 to +95
Fuktighetsområde i % RH CS -40/…, CS -70/… 10 to 98 10 to 98 10 to 98 10 to 98 10 to 98 10 to 98
Duggpunktområde I i °C CS -40/…, CS -70/… +7 to +94 +7 to +94 +7 to +94 +7 to +94 +7 to +94 +7 to +94
Duggpunktområde II i °C CS -40/…, CS -70/… -10 to +7 °C -10 to +7 °C -10 to +7 °C -10 to +7 °C -10 to +7 °C -10 to +7 °C
Fuktighetssvingninger I % RF CS -40/…, CS -70/… ≤± 1,5 ≤± 1,5 ≤± 1,5 ≤± 1,5 ≤± 1,5 ≤± 1,5
Fuktighetssvingninger II % RF CS -40/…, CS -70/… ≤± 3 ≤± 3 ≤± 3 ≤± 3 ≤± 3 ≤± 3
Temperatursvingninger i K CS -40/…, CS -70/… ≤± 0,3 ≤± 0,3 ≤± 0,3 ≤± 0,3 ≤± 0,3 ≤± 0,3
Nominell spenning 400 V +6% -10%, 3/N, 50 Hz
Nominell effekt i kW (ca) TS -40/.., 9,3 9,3 11 13,3 13,2
CS -40/.., 10,4 10,4 12,1 13,2 13,2
TS -70/.., 6,5 12 11,8 14,2 16,4 16,1
CS -70/.., 12 11,8 14,2 16,4 16,1
Kondensator luftkjølt luftkjølt luftkjølt vannkjølt vannkjølt vannkjølt
Vekt i kg (ca) TS -40/…, CS -40/…, 300 500 600 700 850 1000
TS -70/…, CS -70/…, 550 600 750 900 1100
Støynivå i dB(A) < 60 < 58 < 58 < 62 < 62 < 64

Alle tall er gjennomsnittlige verdier som er oppnådd ved en temperatur på +25 ° C, uten testprøver, uten termisk belastning og uten alternativer.
Produsenten forbeholder seg retten til å gjøre endringer på grunn av teknisk utvikling.
Andre kammerstørrelser og alternativer på forespørsel.