CTS TS- og CS-serien – Temperatur eller klimatisk stresstestkammer.

TS-serien er tiltenkt høye krav til repeterbare testresultater.
CS-serien er et godt alternativ når det stilles høye krav til repeterbare testresultater med fuktighetsstyring.

Les mer