Densitometer, laboratorium

Densitometer, laboratorium

Modell: DMA 4500 M Produsent: Anton Paar

  • Tilleggsbetegnelsen M står for modulbasert. Instrumentene kan enkelt utvides senere med nye funksjoner for eksempel autosampler.
  • Instrumentet sjekker seg selv for bobler i væsken (også i svarte prøver, f.eks. olje) og sier i fra dersom målingen kan bli påvirket av dette.
  • Man kan også få opp bilde av cellen på displayet eller ekstern skjerm fra innebygd kamera.
  • DMA M har en enkel meny og betjenes med ”Touch Screen”.
  • Instrumentet kalibreres med vann ved +20°C og måler riktig ved alle temperaturer fra 0 til +90°C.
  • Egenvektsmåler for alle typer væsker