Interscience – DiluFlow – Gravimetric dilutors

Modell: DiluFlow
Produsent: Interscience

Varenummer: 3950 Kategori:
Christin Anstensrud Hvedding 2

Christin Anstensrud Hvedding

Medisinsk lab. og næringsmiddelanalyse
22 09 40 58
• DiluFlow gravimetriske dilutors automatisk fortynne faste prøver med riktig massen av fortynningsmiddel og gi deg informasjon om nøyaktigheten av fortynning. DiluFlow kommer med en utleverings modus også.
• DiluFlow har den laveste bag åpning i markedet: ideell for å arbeide i et biosikkerhet skap.
• Krysskontaminering risiko er redusert takket være GeckoGrips holder sterile poser i DiluFlow: GeckoGrips kan lett vaskes med såpe og alkohol.
  • DiluFlow gravimetric dilutors automatically dilute solid samples with the appropriate mass of diluent and provide you with information on the accuracy of the dilution. DiluFlow comes with a dispensing mode as well.
  • DiluFlow has the lowest bag opening in the market: ideal for working in a biosafety cabinet.
  • Cross-contamination risk is diminished thanks to the GeckoGrips holding the sterile bags in DiluFlow: GeckoGrips can be easily washed with soap and alcohol.

 

Selger Christin Anstensrud Hvedding