Mitsubishi – TOX-100 – Halogen/Klor analysator

Modell: TOX-100
Produsent: Mitsubishi

 

Jan Schäffer 2

Jan Schäffer

Petroleum, offshore og reologi
930 66 866

Applikasjonseksempler:

For måling av organisk, upolare EOX i vannprøver samt TOX i avfallsoljer benyttes følgende system:

  • TOX-100 Total Organisk Halogen analysator komplett med hovedenhet og titrercelle, PC software og nødvendig tilbehør
  • ABC Automatic Boat Controller
  • ASC-150L Liquid Auto Sampler for opptil 50 prøver

For måling av uorganisk, polare AOX i vannprøver kreves en adsorbsjon på aktivt karbon og analyse i en ”sample boat”.

Måling av polare TX i avfallsoljer kan gjøres direkte i oljen, men pga. høy viskositet samt innhold av partikler etc. analyseres disse prøvene også i en sample boat. Begge disse applikasjonene kan analyseres med følgende system:

  • TOX-100 Total Organisk Halogen analysator komplett med hovedenhet og titrercelle, PC software og nødvendig tilbehør
  • ABC Automatic Boat Controller
  • TXA-03 Adsorpsjon modul for tre prøver
  • ASC-120S Solids Auto Sampler for opptil 20 ”sample boats”
Selger Jan Schäffer

Under kan du finne nyttige dokumenter for produktet:

Dokumentasjon