Karl Fischer Titrator

Karl Fischer Titrator

Modell: CA/GT-200 Produsent: Mitsubishi

Modell CA/GT-200 kan måle coulometrisk eller volumetrisk Karl Fischer fuktighet og utføre potensiometrisk titrering.

  • Lav fuktighet og potensiometrisk titrering
  • To skjermer for fuktighet og titrering
  • Lavt fotavtrykk
  • Data eksport via USB
  • Integrert skriver