Sigrist – AquaMaster – Målesystem for vann

Modell: AquaMaster
Produsent: Sigrist

 

Espen Rolfsen 2

Espen Rolfsen

Materialteknologi, vann og miljø
468 01 234

Aquamaster er et kompakt målesystem for følgende parametre: turbiditet, pH, ledningsevne, Redox, oppløst oksygen og temperatur. De forskjellige parametrene kan kombineres individuelt.

Apparatet styres av en berøringsskjerm og opptil åtte måleverdier kan overføres til et eksternt kontrollsystem.

Målestasjonen leveres ferdig montert. Det kreves kun tilkobling av vanninntaket og vannutløpet.

 

Selger Espen Rolfsen

Under kan du finne nyttige dokumenter for produktet:

Dokumentasjon