Nittoseiko Analytech – AQF-2100H CIC

Modell:
Produsent:

 

Forbrenningsovn kombindert med IC-analyse. Automatisk analyse av miljøgifter som Fluor og Bromerte Flammehemmere gjøres enkelt i dette instrumentet. Totalt ukjente prøver kan analyseres med samme program. Intern standard ikke nørdvendig. Autosampler med 40 prøveholdere.  CIC (Combustion Ion Chromatography)

Beklager, vi fant ingen innlegg. Vennligst prøv et annet søk.

AQF-2100H benytter Pyrohydrolyse for å separere Svovel, Klor, Fluor, Brom og Jod fra de fleste prøvematrikser.
Selve analysen utføres med ionekromatograf.
Meget robust og brukervennlig system med ett program som kan brukes på alle typer prøver.
Stort måleområde fra lav ppm til virkelig høye konsentrasjoner. Prøvemengde opp til 150 mg kan analyseres.

Eksempler på applikasjoner: 

  • Plastavfall, gummi og polymer 
  • Tekstiler
  • Elektronikk og loddetinn
  • Gruver og keramikk
  • Miljøprøver
  • Batterier og brenseceller
  • Drivstoff, smøreolje og LPG
  • Avfallsforbrenning
  • Avløpsvann 
Normer og standarder ASTM D5987, ASTM D7359, JIS K7392, KS M0180