Nittoseiko Analytech – NSX-2100 – Nitrogen, Svovel og Klor analysator

Modell: NSX-2100
Produsent: Nittoseiko Analytech Co

 

Nitrogen, Svovel og Klor analyse i fast stoff, væske og gass.
Ultra Trace deteksjonsgrense for svovel på 5 ppb.
Kan analysere svovel, nitrogen og klor-konsentrasjoner opp til 10.000 mikrogram/ml.
Svovel og Nitrogen bestemmes uten behov for kjemikalier. 

Jan Schäffer 1

Jan Schäffer

Daglig leder
930 66 866

Beskyttelse mot katalysatorforgiftning forbedrer effektiviteten i din prosess.
NSX-2100V trace analysator sikrer moderne katalysatorkontroll.
Sann ppb-nivå analyse som er robust, pålitelig og stabil.
Autosampler for 50 prøver.
Gass/LPG injektor 

Normer og standarder ASTM D3120, ASTM D3246, ASTM D4629, ASTM D4929, ASTM D5176, ASTM D5453, ASTM D5808, ASTM D6069, ASTM D6667, ASTM D6721, ASTM D7183, ASTM D7184, ASTM D7457, ASTM D7551