Hydrolab – HL-4 – OTT Hydrolab HL-4

Modell: HL-4
Produsent: Hydrolab

Hydrolab HL4 er neste  generasjon multiparameter vannkvalitetssonde from OTT Hydromet.

 

Espen Rolfsen 3

Espen Rolfsen

Materialteknologi, vann og miljø
46801234

Hydrolab HL4 er neste  generasjon multiparameter vannkvalitetssonde from OTT Hydromet.

Den kan brukes sammen med Hydrolab Surveyor HL håndholdt display eller som frittstående logger.

Parametere som den kan måle:

  • Temperatur
  • Ledningsevne
  • Dybde
  • pH
  • Oppløst Oksygen (optisk)
  • Turbiditet
  • ORP
  • Klorofyll a
  • Blå-grønne alger
  • Rhodamine

Den har temperatur sensor og  plass til fire eksterne sensorer pluss dybde og ORP.

Man kan bruke følgende protokoller for å kommunisere med sonden :USB, SDI-12, RS232, RS485, eller TTY.

Dybde inntil 200 meter.

Selger Espen Rolfsen