Anton Paar – MCR 102e/302e/502e – Reometer

Modell: MCR 102e/302e/502e
Produsent:

 

Anton Paar MCR Evolution R&D reometere er markedsledere og din inngangsbillett til en verden av reologisk R&D og QC-testing.

Instrumentene er de mest allsidige på markedet og kan senere oppgraderes og utvides med en rekke ulike kontrollere og tilbehør.
EC-motorteknologi basert på 25 års kompetanse og markedsledelse med et torque-område fra 1 nNm til 230 mNm
Normalkraftmålinger fra -50 til +50 N

Jan Schäffer 11

Jan Schäffer

Daglig leder
930 66 866

MCR-reometerserien er markedsledere og tilbyr deg først og fremst én ting: et stort utvalg av muligheter. Uansett hva dine reologiske krav er og vil være i fremtiden,  er MCR-reometerne, –basert på sitt modulære oppsett,  tilpasset til å utvides for å møte dine behov, fra rutinemessig QC til avanserte FoU-applikasjoner. En investering i et MCR-reometer er alltid en trygg investering i varig teknologi. Reometernes EC-motorer, ble for eksempel utviklet av Anton Paar og har blitt brukt i alle MCR-modeller i over 25 år for å sikre høy nøyaktighet over et stort viskositetsområde. Motoren gjør det mulig å måle væsker med en viskositet som er lavere enn vann, men også karakterisere stive materialer som polymerkompositter eller stål med DMA – og alt derimellom.

Fordeler med den nye MCR Evolution-serien
Ny hurtigkoblingsmekanisme
Den raskeste til og frakoblingen av målegeometrier på bare ett sekund – selv ved ekstreme temperaturer (-160 ° C til 1000 ° C):
Mål nøyaktig selv prøver med lav viskositet med vår rimeligste modell: Høyere følsomhet (fra 7,5 nNm til 2 nNm)
Stabile resultater selv for langsiktige målinger med lav torque: Forbedret termisk styring i EC-motoren. Fra MCR 302e og opp
Mer plass til prøvehåndtering og bytte av tilbehør: Utvidet arbeidshøyde. Fra MCR 302e og opp
Det eneste reometeret på markedet med et trimmespeil for 360 graders visning av prøven uten blindsoner, noe som unngår prøveprepareringsfeil og fører til reproduserbare resultater.
Deteksjon av selv de raskeste endringene i prøven:
Reproduserbar varighet av hvert målepunkt ned til 1 ms
Full farmakompatibilitet: Den beste farmapakken for RheoCompass-programvaren (21 CFR del 11, full dataintegritet i henhold til ALCOA +)

Elektrolytten i litium-ion-batterier spiller en nøkkelrolle i batterifunksjonen ved å muliggjøre ladeoverføring mellom anoden og katoden. Elektrolytten stabiliserer også katode- og anodeoverflater og forlenger batteriets levetid. Grundig karakterisering av elektrolyttens fysiske egenskaper, spesielt tetthet og viskositet, er avgjørende for å sikre ledningsevne, riktig fukting og fylling.

Viskositeten til en elektrolyttløsning spiller en kritisk rolle i batteriets utgang, samt i optimalisering av fyllingsprosessen i batteriet. Elektrolyttløsningsmiddelkvalitet, samt saltoppløsning og konsentrasjon, er også nøkkelfaktorer i batteriytelsen. Mål av viskositeten til slam/slurry slik at du kan justere den slik at den har den ideelle pumpeatferden. For elektrolytter for batterier kan kunnskap om viskositet forbedre den ioniske ledningsevnen til elektrolytten.