Hettich – MIKRO 200/200R – Sentrifuge, mikroliter

Modell: MIKRO 200/200R
Produsent: Hettich

 

Christin Anstensrud Hvedding 1

Christin Anstensrud Hvedding

Medisinsk lab. og næringsmiddelanalyse
907 73 909

Mikrolitersentrifugene MIKRO 200/200R er blant de raskeste i sin klasse. Vedlikeholdsfritt, frekvensstyrt drivverk med variabel hastighet gjør at motoren går jevnt og gir høy ytelse, noe som igjen gir gode seperasjonsresultater. Som andre moderne Hettich-sentrifuger er den enkel å betjene.

  • Rotor med 24 eller 30 plasser for 0,2 / 2 ml-rør
  • Høy ytelse, opptil 21382 RCF (g)
  • Autoklaverbart med aerosoltett lokk
  • 200R har hurtigkjølingsfunksjon

 

Selger Christin Anstensrud Hvedding
Modell MIKRO 200 MIKRO 200 R
Temperatur (°C) -10°C til 40°C
Maks. kapasitet – vinkelrotor 24 x 1,5/2,0 ml
Maks. hastighet – vinkelrotor (rpm) 15 000
Maks. RCF – vinkelrotor (x g) 21 382
Akselerasjons-/bremsetid (s) 20|28 / 22|30
Timer 1 s–99 min kontinuerlig drift, modus for kort syklus (impulsknapp)
Strømkrav 200–240 V / 50–60 Hz 200–240 V / 50 Hz
BxDxH (mm) 275 x 344 x 260 281 x 553 x 260
Vekt (kg) ca. 11,5 Ca. 28