Schiltknecht Messtechnik – MiniAir 6/64 – Strømningsmåler, prosess for små lufthastigheter

Modell: MiniAir 6/64
Produsent: Schiltknecht Messtechnik

Bjørn Cato Solli 2

Bjørn Cato Solli

Luft og miljø
911 95 598

Instrumentet kan leveres med følgende prober:

ThermoAir6 Directional 0 – 1 V

0,015 – 1 m/s or 0,015 – 5 m/s

ThermoAir6 Omnidir. 0 – 1 V

0,015 – 1 m/s or 0,015 – 5 m/s

ThermoAir64 Directional 4 – 20 mA

0,015 – 1 m/s or 0,015 – 5 m/s

ThermoAir64 Omnidir. 4 – 20 mA

0,015 – 1 m/s or 0,015 – 5 m/s

Selger Bjørn Cato Solli