Thermo Savant – DNA 120 – SpeedVac vakuumkonsentrator/, -sentrifuge

Modell: DNA 120
Produsent: Thermo Savant

Varenummer: 3727 Kategori:
Christin Anstensrud Hvedding 2

Christin Anstensrud Hvedding

Medisinsk lab. og næringsmiddelanalyse
22 09 40 58

Flere alternative modeller

  • Uavhengig kontroll av oppvarmings- og sentrifugeringstid
  • Innebygd vakuummåler kan kjøre automatisk mot ønsket sluttvakuum
  • For vannholdige og organiske løsninger

DNA 120 SpeedVac for konsentrasjon og tørking av DNA/RNA prøver

DNA 120 SpeedVac er primært konstruert for konsentrasjon og tørking av DNA/RNA prøver i f.eks. Eppendorf-rør.

DNA 120 OP SpeedVac er en modellvariant med ammoniumfelle som også kan brukes til preparering av syntetiske oligos.

De automatiske SpeedVac-systemer SPD 1010 og SPD 2010 er fullt integrert og består av SpeedVac®
konsentrator med kjølefelle og en oljefri vakuumpumpe.

Tilnærmet 100% av løsemidlene fanges opp. VaporNet™-teknologien optimaliserer avdampingsprosessen
og forhindrer at løsemidler går ut i vakuumpumpe eller miljø.

Selger Pascal Mørch

Under kan du finne nyttige dokumenter for produktet: