Dataphysics – OCA – Videobasert kontaktvinkelmåler

Modell: OCA
Produsent: Dataphysics

Varenummer: 3896 Kategori:
Jan Schäffer 2

Jan Schäffer

Petroleum, offshore og reologi
22 09 40 71
Programvarestyrt måling og analyse
av statisk og dynamisk kontaktvinkel
henhold til the ‘Sessile & Captive
Drop-Method’, samt form av
‘Pendant Drops ‘ Bestemmelse
av fukting av faste overflater, fri
overflateenergi av faste stoffer og
deres komponenter og beregning av
overflate-og grenseflate spenning
basert på analyse av dråpeformen.
Alle programvareavhengige
funksjoner i kombinasjon med valgte
softwarepakker (opsjon).

Programvarestyrt måling og analyseav statisk og dynamisk kontaktvinkelhenhold til the ‘Sessile & CaptiveDrop-Method’, samt form av‘Pendant Drops ‘ Bestemmelseav fukting av faste overflater, frioverflateenergi av faste stoffer ogderes komponenter og beregning avoverflate-og grenseflate spenningbasert på analyse av dråpeformen.

Alle programvareavhengigefunksjoner i kombinasjon med valgtesoftwarepakker (opsjon).

Selger Jan Schäffer